Adwokat DOROTA OSTROWSKA

Absolwentka Wydziału Prawa UMCS w Lublinie. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie Zarządzania Projektami Europejskimi i Prawa Unii Europejskiej. Odbyła aplikację sądową i adwokacką.

Adwokat Dorota Ostrowska zajmuje się szeroko pojętym prawem cywilnym, koncentrując się zwłaszcza na prawie rzeczowym (głównie prawie nieruchomości), prawie spadkowym, ochronie dóbr osobistych, postępowaniach odszkodowawczych i dochodzeniu spornych należności. Dysponuje także dużym doświadczeniem w prowadzeniu postępowań z zakresu prawa rodzinnego i prawa pracy.

Zajmuje się również obsługą podmiotów gospodarczych, w tym przygotowywaniem dokumentów założycielskich i rejestracją spółek, oraz doradztwem związanym z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorców.

Swoją praktykę zawodową koncertuje wokół postępowań sądowych skupiając się w głównej mierze na reprezentowaniu stron w toczących się procesach sądowych.

Współpracowała z Helsińską Fundacją Praw Człowieka uczestnicząc w programie spraw precedensowych. Współpracuje także, jako wykładowca, z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz niepublicznymi szkołami wyższymi. Autorka publikacji z zakresu praw człowieka oraz prawa nieletnich.